Film om trend- och omvärldsanalysen

För att göra det lättare för dig att använda trend- och omvärldsanalysen tar vi fram en filmad presentation av materialet. Filmen är just nu under uppbyggnad och kommer läggas upp här under 2020.

När filmen är på plats kommer du kunna lyssna på Henrik Persson, projektledare för trend- och omvärldsanalysen, när han går igenom innehållet i analysen och exemplifierar och förklarar brännpunkterna. Du kommer kunna anpassa filmen efter dina egna behov, genom att välja vilka brännpunkter du vill fördjupa dig i.