Stöd och hjälp

Projektgruppen för trend- och omvärldsanalysen finns tillgängliga för att hjälpa och stötta dig som använder verktyget. Vi kan svara på frågor om analysens innehåll, moderera workshops och hålla i presentationer om trend- och omvärldsanalysen.

Kontaktuppgifter:

Henrik Persson, projektledare för trend och omvärld: henrik.persson@helsingborg.se (innehåll och användning)

Projektgrupp:

Andreas Roth, analytiker: andreas.roth@helsingborg.se (innehåll)

Helen Wiklund, analytiker: helen.wiklund@helsingborg.se (innehåll)

Peter Karlin, analytiker: peter.karlin@helsingborg.se (användning)

Malin Johnsson, workshopledare: malin.johnsson@helsingborg.se (användning)

Jessica Bernebring Melander, projektkoordinator: jessica.bernebringmelander@helsingborg.se (event)

Vill du synliggöra trend- och omvärldsanalysen på din arbetsplats med posters eller andra trycksaker? Kontakta vår kommunikatör Fredrik Ahlberg på fredrik.ahlberg@helsingborg.se