En trend- och omvärldsanalys för ett nytt normalläge

  Det är en speciell tid vi lever i. Covid-19 pandemin har varat längre och påverkat oss mer än de flesta av oss trodde var möjligt och vi vet ännu inte vilka större förändringar som kommer att vara bestående. Det har varit en omtumlande tid, men förhoppningsvis känner du, precis som jag, nu ett förnyat hopp inför framtiden. Vi är på väg in i ett nytt normalläge där nya möjligheter öppnar upp sig i spåren av pandemin.

Den digitaliseringsacceleration som har skett de senaste två åren har hjälpt oss att ta fram helt nya arbetssätt och tekniska verktyg. Vi har utvecklat och snabbat upp vår förmåga att ta beslut och testa nya lösningar. Vi har visat att det går att utmana invanda ”sanningar” om hur vi kan bedriva vår kärnverksamhet. Nu måste vi ta vara på de nya och utökade möjligheterna och fortsätta att hålla tempo i vårt utvecklings- och innovationsarbete.

I det nya normalläget kvarstår även stora utmaningar. Den kanske allra största är klimatutmaningen där Helsingborg nu är med och sätter nya tuffa mål tillsammans med andra städer i världen. Vi siktar på klimatneutralitet redan år 2030. Världens städer behöver kliva fram och driva omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det är en komplex utmaning som kräver att vi samverkar med vår omvärld. Detta skapar också tryck på hela vårt hållbarhetsarbete, hur vi driver våra verksamheter och hanterar vår samhällsinfrastruktur på ett långsiktigt hållbart sätt.

2022 är året för vår stora internationella stadsmässa H22 City Expo som just handlar om att vi öppnar upp för ökad samverkan över bransch- och sektorsgränser för att utveckla den hållbara och omtänksamma staden. Under H22 kommer vi att visa upp lösningar på de förändringar och utmaningar som trend- och omvärldsanalysen identifierat. Expot ger oss också en unik plattform för lärande, nya nätverk och fortsatt samskapande. Stadsmässan är en viktig hållplats på vägen mot vision Helsingborg 2035 som kommer ge oss nytt viktigt bränsle i vår fortsatta satsning på välfärdsinnovation.

Nyheter i trend- och omvärldsanalysen

I årets trend- och omvärldsanalys hittar du, förutom uppdaterade brännpunkter och megatrender, även mer detaljerade beskrivningar av stadens utmaningar. Dessa utmaningar tydliggör kopplingen till de omvärldsförändringar som direkt påverkar stadens invånare och näringsliv och som vi behöver ta gemensamt stadsövergripande ansvar för i vårt löpande utvecklings- och innovationsarbete.

I år kommer du även att mötas av en ny webbplats för trend- och omvärldsanalysen. Nu kan du filtrera fram just det innehåll som intresserar dig mest och generera din egen personifierade rapport. Den nya sajten har vi byggt med kundens fokus för att trend- och omvärldsanalysen ska bli bästa möjliga verktyg för oss att ta oss an våra samhällsutmaningar.