Lars Coenen

Svajig politik är förödande för investerare och entreprenör att vilja satsa på grön teknik och hållbara lösningar. Hör Lars Coenen, docent i ekonomisk geografi vid lunds universitet, prata om hur Helsingborg kan arbeta för att attrahera kompetens, företag och kapital. Städer och regioner som lyckas diversifiera den befintliga näringslivsstrukturen och som skapar förutsättning för innovation på tvären mellan relaterade näringar blir vinnare i den tilltagande globala konkurrensen. Samtidigt är det viktigt att städer och regioner börjar samarbeta och drar nytta av varandras styrkepositioner i större utsträckning än vad som är fallet idag.