2016 års trend- och omvärldsanalys lanserad

Martin Rask berättade om medarbetardrivet innovationsarbete på arbetsplatsen 13 december 2016.

Martin Kruse berättade om medarbetardrivet innovationsarbete på arbetsplatsen 13 december 2016.


Planeringsunderlaget för stadens verksamheter 2018, alltså trend- och omvärldsanalysen som gäller över 2017, är nu lanserad. Det skedde den 13 december i Atriet på Dunkers kulturhus där det bjöds på klokt prat om innovationsarbete – i dubbel bemärkelse – samt världspremiär för stadens visionslåt We are the Visionaries live. 

Den femte trend- och omvärldsanalysen lanserades tillsammans med ett i övrigt gediget program. Det fullsatta Atriet på Dunkers kulturhus bjöds bland annat på:
* Information om Innovationsdagarna i Helsingborg den 1-2 juni genom Linda Fastén
* Vi fick höra Martin Kruse från Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) berätta om medarbetardrivet innovationsarbete inom kommunen/näringslivet
* Dessutom presenterades då även den senaste trend- och omvärldsanalysen genom projektledare Göran Svensson med projektgrupp genom Henrik Persson och Peter Gustafsson.

Vi fick även bekanta oss med den nya projektgruppen för det fortsatta arbetet. I vart fall den ledande trojkan, hur den framtida projektgruppen kommer att se ut är inte riktigt spikat i dagsläget. Ny projektledare, efter avgående projektledaren Göran Svensson, blir i vart fall samhällsanalytiker Peter Gustafsson inom Stadsledningsförvaltningen. Till sin hjälp i arbetet får han samhällsanalytiker Henrik Persson, som ansvarar för analysdelen i trend- och omvärldsanalysen samt Kristin Magnusson som blir projektkoordinator i projektgruppen. Alla tre kommer från samma avdelning, Strategisk samhällsutveckling,

– Vi vet inte ännu hur vi ska lägga upp det fortsatta arbetet och vilka eventuella omgörningar som kommer att ske men vi kommer att hålla alla informerade fortlöpande och så fort vi har en plan, säger nytillträdda projektledaren Peter Gustafsson.

Som en extra bonus på lanseringen spelades visionslåten We are the Visionaries live för allra första gången. Abduljabbar Alsuhili, stadens första kulturella Fristadsgäst, stod för sången och hade även översatt verserna till arabiska. Kompmusiker och kör stod Micke Hagström och Göran Svensson för.

Här kan du ta del av låten och programmet i övrigt. (Tyvärr strulade ljudet på sändnings-Ipaden efter några minuter in i programmet så föreläsningen av Martin Kruse är tyvärr ingen munter historia att ta del av, red anm.)

We are the visionaries

Micke Hagström, Abduljabbar Alsuhili och projektledaren Göran Svensson framförde Helsingborgs stads visionslåt We Are the Visionaries på lanseringen av 2016 års trend- och omvärldsanalys den 13 december 2016.

Micke Hagström, Abduljabbar Alsuhili och projektledaren Göran Svensson framförde Helsingborgs stads visionslåt We Are the Visionaries på lanseringen av 2016 års trend- och omvärldsanalys den 13 december 2016.


Om Trend- och omvärldsanalysen 2016

2016 års trend- och omvärldsanalys är ett planeringsunderlag för 2018 för hela koncernen Helsingborgs stad, alltså för samtliga verksamheter bland alla förvaltningar och bolag. Men givetvis kan även det lokala och regionala näringslivet samt övriga aktörer dra nytta av innehållet i analysen!

Vi strävar – enligt visionen Helsingborg 2035 – att Helsingborg, vid detta årtal, ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något!