Nordvästra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Nordvästra staden här

Nordvästra staden består av Tågaborg och området nedanför Landborgen ut till Sofiero, oftast kallat Norr. Även Pålsjö skog och Sofiero ingår i området. Stora delar av området utgörs av bostadshus byggda under tidigt 1900-tal. Många av dessa är äldre villor, en del av patricierkaraktär, vilka idag är ombyggda till flerbostadshus.

nordvastra_staden

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Nordvästra staden är ett område med hög andel unga i åldern 20-29 år och äldre över 80 år samtidigt som andelen barn och unga är låg jämfört med Helsingborg som helhet. Medellivslängden är längre än i Helsingborg som helhet, särskilt bland kvinnor.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 78 procent, vilket är betydligt högre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är högre i Nordvästra staden än i Helsingborg som helhet, 391 200 kronor jämfört med 343 200 kronor.

Det är vanligt att antalet bilar per invånare är lägre i centrala delar av större tätorter än i övriga delar av en kommun. Helsingborg är inget undantag. I Nordvästra staden är antalet bilar per 1 000 invånare 346 och per 100 lägenheter är det 58 bilar. Det är lägre än i Helsingborg som helhet.