Helsingborg

Läs hela områdesbeskrivningen om Helsingborg här

Helsingborg ligger i nordvästra hörnet av Skåne. Kommunen sträcker sig från Utvälinge vid Skälderviken i nordost till Rydebäck vid Öresundskusten i söder och är 344 km² stor. Den innehåller 15 tätorter varav Helsingborgs tätort är den största med omkring 100 000 invånare. Historiskt sett är Helsingborgs tätort en gammal stad med anor från 1 000-talet. Helsingborgs kommun, som den ser ut idag, bildades 1 januari 1971 genom en sammanslagning av dåvarande Helsingborgs stad och kommunerna Ödåkra, Kattarp, Mörarp och Vallåkra.

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att andelen barn och unga i Helsingborg är 22,4 procent vilket är det samma som i riket som helhet. Även andelen personer äldre än 80 år, 5,2 procent, är samma som i riket. Medellivslängden för både män och kvinnor är lite kortare i Helsingborg än i riket som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 72 procent i Helsingborg. Det är 5 procentenheter lägre än i Sverige som helhet. Medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 343,2 tusen kr i Helsingborg som helhet.

Andelen hyresrätter i Helsingborg uppgår till 44 procent vilket är högre än i Sverige som helhet, 35 procent. Boendetätheten är 2,1 person per lägenhet i Helsingborg jämfört med 2,2 i riket som helhet. Den genomsnittliga storleken är något större i Helsingborg både för flerbostadshus och småhus jämfört med i Sverige som helhet. Storleken för småhus är 128 kvm per lägenhet (småhus) och 71 kvm per lägenhet i flerbostadshus i Helsingborg, medan motsvarande storlekar är 122 kvm respektive 68 kvm i Sverige som helhet. Den genomsnittliga storleken på en bostad i Helsingborg, oavsett hustyp, är 90,6 kvm.

I Helsingborg finns det 352 bilar per 1 000 invånare och 75 bilar per 100 lägenheter.