Nordöstra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Nordöstra staden här

Nordöstra staden består av Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem som i huvudsak kom till under 1960- och 1970-talen. Ett mindre, något äldre villaområde, Brohult, ingår också. Även Väla Södra företagsområde och handelsområdet vid Regementsvägen ingår i området.

 nordostra_staden

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Nordöstra staden är ett område med hög andel barn och unga samtidigt som andelen av befolkningen som är 80 år eller äldre är lägre än i Helsingborg som helhet. Även medellivslängden är kortare än i Helsingborg som helhet, särskilt bland kvinnor.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 54 procent, vilket är betydligt lägre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är lägre i Nordöstra staden än i Helsingborg som helhet, 274 300 kronor jämfört med 343 200 kronor.

I större tätorter är det vanligt att antalet personbilar per 1000 invånare och per 100 lägenheter är lägre än på landsbygden och i mindre tätorter, så är också fallet i Helsingborg. I Nordöstra staden uppgår antalet bilar per 1000 invånare till 265 och bilar per lägenhet till 61. Detta är betydligt lägre än i Helsingborg som helhet.