Norra landsbygden

Läs hela områdesbeskrivningen om Norra landsbygden här

Norra landsbygden består av den norra delen av Helsingborg, exklusive Helsingborgs tätort. I området finns nio tätorter med över 80 procent av både områdets befolkning och bostäder. Tätorterna som ingår är Allerum, Domsten, Hasslarp, Hittarp-Laröd, Kattarp, Mörarp, Tånga-Rögle, Utvälinge och Ödåkra. I området finns också det stora affärscentret Väla centrum.

norra_lb

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Norra landsbygden är ett område med högre andel barn och unga än i Helsingborg i övrigt samtidigt som andelen 20-29-åringarna och de över 80 år är lägre än i resten av kommunen. Medellivslängden för både män och kvinnor är längre än i Helsingborg som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 79 procent, vilket är högre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är högre i Norra landsbygden än i Helsingborg som helhet, 366 700 kronor jämfört med 343 200 kronor.

Områden utanför stadskärnor visar ofta på högt bilinnehav, Norra landsbygden i Helsingborg är inget undantag. Antalet bilar per 1000 invånare uppgår här till 427, näst högst i Helsingborg. Antalet bilar per lägenhet uppgår till 118, även det näst högst i Helsingborg.