Norra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Norra staden här

Området består av Stattena, Ringstorp, Berga (Västra Berga och Berga företagsområde) samt Mariastaden. Delar av Stattena, särskilt området vid Stattena centrum, totalsanerades på 1970-talet medan merparten av övriga bostäder är byggda mellan 1930 och 1960.

Ringstorp och bostadsområdet Västra Berga består främst av flerbostadshus byggda kring 1960. Mariastaden är ett av stadens nyaste bostadsområden då det började byggas i slutet på 1990-talet.

norra_staden

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Norra staden är ett område med högre andel barn och unga och äldre över 80 år samtidigt som andelen unga i åldern 20-29 år är lägre jämfört med Helsingborg som helhet. Medellivslängden är längre för män, samtidigt som den är något kortare för kvinnor än i Helsingborg som helhet

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 79 procent, vilket är betydligt högre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är högre i Norra staden än i Helsingborg som helhet, 365 400 kronor jämfört med 343 200 kronor.

Kollektivtrafiken i området är ganska god vilket också visas genom att antalet bilar per 1 000 invånare, 336, och antalet bilar per 100 lägenheter, 71, är lägre än i Helsingborg som helhet.