Södra landsbygden

Läs hela områdesbeskrivningen om Södra landsbygden här

Södra landsbygden består av den södra delen av Helsingborg, exklusive Helsingborgs tätort. I området finns fem tätorter med närmare 85 procent av både områdets befolkning och bostäder. Tätorterna som ingår är Bårslöv, Gantofta, Påarp, Rydebäck och Vallåkra.

sodra_lb

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Södra landsbygden är ett område med högre andel barn och unga än Helsingborg totalt samtidigt som andelen mellan 20 och 29 år och de över 80 år är lägre. Medellivslängden för både män och kvinnor är längre än i Helsingborg som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 82 procent, vilket är högre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är högre i Södra landsbygden än i Helsingborg som helhet, 349 600 kronor jämfört med 343 200 kronor.

Precis som i Norra landsbygden är bilinnehavet högt. Antalet bilar per 1000 invånare är 455 och antalet bilar per 100 lägenheter 121. Bägge värdena är de högsta i Helsingborg.