Sydöstra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Sydöstra staden här

Till Sydöstra staden räknas Närlunda, Eskilsminne, Elineberg, Ramlösa och Gustavslund. Långeberga företagsområde ingår också. Sydöstra staden består av två områden, Elineberg och Närlunda, med flerbostadshus från 1950-70-talen, medan övriga delar i huvudsak består av småhusområden. Småhusen är i huvudsak byggda efter 1920 men i Ramlösa finns byggnader av betydligt äldre datum.

sydostra_staden

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att Sydöstra staden är ett område med hög andel barn och unga, lägre andel unga 20-29 år och lika hög andel äldre som Helsingborg totalt. Medellivslängden är längre för män och kortare för kvinnor jämfört med Helsingborg som helhet

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 77 procent, vilket är högre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är högre i Sydöstra staden än i Helsingborg som helhet, 367 900 kronor jämfört med 343 200 kronor.

Bilar per 1000 invånare är 335 och bilar per 100 lägenheter är 69 vilket är lägre än för Helsingborg totalt, men högre än i de centralare delarna av Helsingborg.