Flyttningar 2014

Här finns hela publikationen Flyttningar i Helsingborg 2014.

Det flyttas rekordmycket i Helsingborg. Både till och från staden. Under 2014 flyttade 8 770 personer till Helsingborg, det största inflyttningstalet någonsin. Samtidigt flyttade 6 847 personer ut från staden vilket är det högsta talet någonsin. Även den totala flyttningen, det vill säga in-och utflyttning ihop, är med sammanlagt 15 617 personer större än någonsin. År 2014 flyttade över 11 % av befolkningen i Helsingborg antingen in eller ut från staden, även andelsmässigt är flyttningen 2014 den största någonsin.

Flyttningsnettot 2014, det vill säga skillnaden mellan antalet in- och utflyttade, blev 1 923.

Skåne

Mer än hälften av alla flyttningar till och från Helsingborg gjordes inom Skåne. Nästan
4 293 personer flyttade in från Skåne och 3 888 flyttade ut till Skåne. Flyttningsnettot mot Skåne hamnade därför på en ökning med 407 personer. Flyttningsnettot mot Skåne Nordväst gav en ökning med 220 personer.
Den största inflyttningen från Skåne kom från Malmö följt av grannkommunerna där Bjuv och Landskrona hade de största talen. De som flyttade ut från Helsingborg gjorde det främst till Malmö eller Höganäs. Många flyttade även till grannkommunerna Bjuv, Landskrona och Ängelholm. Mönstret känns igen från tidigare år.

Topp 5 - inflyttning Skåne

Topp 5 - inflyttning
Malmö616
Bjuv481
Landskrona444
Höganäs412
Ängelholm349

Sverige

Runt en tredjedel av de som flyttade till och från Helsingborg gjorde det inom Sverige (Skåne inte inräknat). Flyttningsnettot mot Sverige hamnade på en ökning med 491 personer. Den största inflyttningen kom från Västra Götaland, Stockholm och Halland. Samma tre län står också för den största utflyttningen.

Topp 5 - inflyttning Sverige

Topp 5 - inflyttning
Västra Götaland496
Stockholm433
Halland248
Kronoberg242
Jönköping209

Utlandet

Knappt var fjärde person som flyttade till och från Helsingborg gjorde det mot utomlandet. Det flyttade in 1 025 fler personer direkt från utlandet än som flyttade utomlands från
Helsingborg.

Fördelat per land hade Syrien, följt av Danmark, den största inflyttningen från utlandet. Statistiken visar vilket land personen flyttar från och säger inget om medborgarskap. Av de 1 970 personerna som flyttade till Helsingborg från utlandet var 419 personer eller 21 % svenska medborgare. Av dessa var 267 födda i Sverige.

Topp 5 - Inflyttning utlandet

Topp 5 - inflyttning
Syrien276
Danmark181
Irak90
Vietnam88
Indien86