Helsingborgs stad prisad för miljöarbete – men utmaningar kvarstår

Urbaniseringen är en stark global trend och idag bor över hälften av jordens invånare i städer. År 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning vara stadsbor. Det urbana livet rymmer många möjligheter, men orsakar också en växande miljöpåverkan från konsumtionen av material och energi. Städer som vill vara ledande i arbetet för att minska den negativa miljöpåverkan bör dels rikta in sig på en omställning till en fossilbränslefri ekonomi med fokus på grundläggande behovsområden som energi, boende, mat och transporter och dels jobba med hållbar konsumtion.

I dag kan man se ett tydligt samband mellan mängden avfall och hur mycket varor som produceras och konsumeras. När det gäller att återvinna och återanvända avfall ligger Helsingborg i topp i Sverige och Sverige i topp i världen. I EU:s avfallshierarki är den mest optimala miljölösningen att förebygga avfall. Detta betyder att gå vidare från återvinning och återanvändning till resurshushållning, vilket också innebär en beteendeförändring av konsumtions- och produktionsvanor.

Helsingborgs stad genomför ett aktivt miljöarbete och har bland annat utsetts till årets miljökommun i tidningen Miljöaktuellt, samt fått pris för sitt arbete med att införa miljöbilar och elbilar. I Helsingborg har utsläppen av växthusgaser minskat sedan 1990 och det lokala utsläppet av växthusgaser per invånare i Helsingborg ligger nu på en lägre nivå än genomsnittet i Skåne och Sverige.