”Peak car” och nya former av fordon

I Helsingborg ökar fortfarande bilinnehavet, men endast från 425 till 436 personbilar per 1000 invånare. Under toppåret 2007 var siffran 445. Utvecklingen innebär att bilinnehavet per invånare har minskat både jämfört med år 2000 och toppåret 2007. I flertalet viktiga gatusnitt i Helsingborg tycks trafiken inte längre öka och utvecklingen återfinns även internationellt. Man pratar om ”peak car”, det vill säga att bilanvändningen kan ha nått sin topp när det gäller den individuella användningen. Fler människor och fler verksamheter innebär dock att den totala trafiken fortsätter att stiga.

Nya eldrivna fordon kommer att påverka stadsbilden allt mer. Troligen kommer eldrivna cyklar, skateboards och liknande fordon att användas i större utsträckning och tillsammans med kollektivtrafik. Fordonens hastighet kommer att differentieras och behovet av utrymme för både framfart och vid parkering kommer att förändras. Städer jobbar dessutom för att fler ska cykla istället för att ta bilen, fler cyklister kommer alltså ut på vägarna. Det är positivt ur miljö- och hälsoperspektiv men kan även skapa konflikter i trafiken.