Förmåga att navigera i kunskapssamhället

När arbetslivet förändras och blir mer kunskapsintensivt innebär det ökade möjligheter för dem som kan navigera i kunskapssamhället, men även ökade svårigheter för dem som till exempel inte klarar skolan. En utveckling syns där barn till välutbildade föräldrar samlas på vissa skolor och lågutbildade på andra. Den allmänna utbildningsnivån i Sverige och Helsingborg har höjts och fortsätter att öka, men samtidigt är det stora skillnader mellan barns skolresultat, där föräldrarnas bakgrund spelar en stor roll. Arbetsförmedlingens senaste prognos konstaterar att de med svag utbildnings- bakgrund kommer få det tufft i framtiden. Jobben blir färre och kraven ökar. Om det blir svårt för dessa grupper riskerar hopplösheten att få fäste och därmed även sociala problem och otrygghet.