Oro och otrygghet hämmar det gemensamma

I en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskrivs flera kommuner som otrygga, däribland Helsingborg, Landskrona, Perstorp och Klippan. I Polisens trygghetsmätningar för Helsingborg varierar otryggheten något över tid men ger inte samma negativa bild. Sammantaget är det dock en utmaning i framtiden för Helsingborg att få sina invånare att känna sig trygga.