Tolerans är en viktig gemensamhetsfaktor

Enligt en rapport framtagen av handels- högskolan i Jönköping på uppdrag av Region Skåne visar Helsingborg ett dåligt resultat i hur tolerant staden är. Den amerikanska författaren och forskaren Richard Floridas teori är att toleranta miljöer lockar till sig kreativa och talang- fulla människor och främjar samhörigheten i staden. Kreativa människor driver i sin tur utvecklingen framåt och de lockar högteknologiska företag till orten, företag som behöver välutbildad och idérik arbetskraft. Florida betonar hur viktigt det är med en tolerant befolkning för en positiv framtida utveckling.