En region med flera kärnor

Skåne har en unik struktur, med flera samverkande städer som fungerar som tillväxtmotorer i regionen. Helsingborg är en av Skånes regionala kärnor och är tätt sammanbunden med övriga kommuner  i Skåne. Under 2012 var 34  procent  av dem som  arbetar i Helsingborg bosatta i en annan kommun. Av de större svenska kommunerna har enbart Malmö, Lund och Stockholm en högre andel in- pendlare. Det innebär att Helsingborg är starkt sammankopplad med sina pendlingskommuner. Kommunerna där flest pendlar in till Helsingborg är i storleksordning Höganäs, Ängelholm, Landskrona, Bjuv, Åstorp, Malmö, Klippan och Lund. Arbetspendlingen från Helsingborg är störst till Malmö, Landskrona, Ängelholm och Lund. Förutom Höganäs är samtliga kommuner sammanlänkade med järnvägslinjer samt både Öresundståg och Pågatåg.