Befolkningsökning och inflyttning

De starka kopplingarna mellan regionens orter och regionala kärnor kommer att påverka befolkningsökningen i de skånska kommunerna. Enligt trendrapporter kommer städer mellan 50 000 och 200 000 invånare att växa mest, med uppåt 15 procent per årtionde. Det framgår även att orter inom pendlingsavstånd från dessa större städer kommer att gynnas och få fler invånare. Befolkningsökningen i Helsingborg kom- mer alltså även leda till ökad inflyttning hela H+ området i Helsingborg blir vik- tiga för att klara befolkningsökningen och samtidigt förstärka tillgängligheten.

Personer  i  behov  av  bidragsstöd  för sitt boende är angelägna om en bostad med låg kostnad. Om hyror eller priser höjs i en stadsdel eller kommun kan det innebära att trycket på omkringliggande kommuner ökar och att fler personer med behov av bidragsstöd söker sig till de orter och kommuner där det är möjligt att hitta en billigare bostad.