Den pulserande staden

Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.

För att bli en pulserande stad behöver Helsingborg möta invånarnas och näringslivets krav på tillgänglighet, valfrihet, delaktighet, upplevelser och service.

Upplevelseekonomin får en ökad betydelse i samhället och kräver nytänkande gällande både tjänsteutbud och utförande. Tjänsteärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet vid den tidpunkt man själv väljer.

Människor vill också vara med och välja hur deras behov ska tillgodoses; kraven på transparens och medskapande ökar.

Helsingborg behöver skapa värde för invånare och konsumenter kring innehållet i en tjänst eller produkt.

 • Helsingborgarna är generellt sett nöjda med dagens utbud av kultur, idrott och fritid men utbudet behöver utvecklas vidare för att kunna möta framtidens utmaningar. Den ideella
  sektorn, som spelar en viktig roll för det framtida utbudet, håller på att förändras och staden behöver hänga med i utvecklingen och hitta nya sätt att samverka med den idéburna och
  privata sektorn.
 • Det blir både viktigare och svårare att locka talangfulla och kreativa människor som kan bidra till en mer pulserande stad och region. Staden behöver synliggöra vad som är unikt med
  Helsingborg och den närliggande regionen samt ta tillvara på den kreativitet och mångfald som redan finns i staden.
 • Invånarna och näringslivet har ökade krav på tillgänglighet, valfrihet och service 24 timmar om dygnet. Den kommunala rollen för att skapa värde kring tjänsters innehåll blir allt
  viktigare. Andra aktörers möjlighet till medskapande i olika former behöver utvecklas.
 • Upplevelseekonomin får fortsatt ökande betydelse och kräver att vi tänker på nya sätt.
 • Mångfald bidrar till ökad kreativitet och att Helsingborg blir en mer attraktiv och hållbar stad.