En positiv bild av dagens kultur, idrott och fritid i Helsingborg…

År 2012 deltog Helsingborg i Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning. Totalt deltog 120 kommuner i samma undersökningsomgång och i Helsingborg skickades enkäten ut till 1000 personer i åldern 18-84 år. Resultat från undersökningen visar att helsingborgarna är nöjda med det utbud som finns inom kultur, idrott och fritidsmöjligheter, ett resultat som ligger högre än genomsnittet för svenska kommuner. När fler aspekter och framtida utmaningar vägs in skapas dock en mer nyanserad bild av läget.