Kreativ, ung och kompetent arbetskraft bidrar till dynamik

Kreativa och talangfulla människor med olika bakgrund bidrar till mångfald och till en dynamisk och pulserande miljö. Dagens talangfulla individer lockas av de miljöer där de mest intressanta erbjudandena finns. Helsingborgs stad behöver tydliggöra vad som är unikt för Helsingborg och den närliggande regionen, för att locka till sig talangfulla och kreativa människor som annars väljer mer spännande alternativ.

Som den enskilt största arbetsgivaren i Helsingborg behöver Helsingborgs stad också ta tillvara på den kreativitet och mångfald som finns i staden. Då måste Helsingborgs stad veta vilka tjänster och produkter både medarbetare och invånare vill ha. Nya sätt att föra dialog med invånarna kan behöva utvecklas. Kampen hårdnar om ung och kompetent arbetskraft och som arbetsgivare har Helsingborgs stad flera utmaningar. Redan nu behövs förberedelser för kommande potentiella medarbetare och kunder. Ledare och chefer behöver kunna leda och motivera medarbetare i olika åldrar och med olika behov. Utifrån den yngre generationens värderingar och krav skapas behov av att utveckla anpassade tjänster och dessa behov behöver staden möta.