… men är utbudet lockande även i framtiden?

I intervjuer som genomförts med 24 profiler i staden om framtidens kultur i Helsingborg har ett flertal viktiga frågor om kulturlivet idag och inom de närmaste 25 åren uppmärksammats. Det handlar bland annat om motsättningen mellan norr och söder i Helsingborg och vad den betyder, varför invandrare inte är synliga i det officiella Helsingborg och om det pågår en flykt från Helsingborg, där de kreativa talangerna försvinner. Den samlade slutsatsen är att det behövs en mer kreativ miljö för att behålla och utveckla kulturlivet i Helsingborg. Mångfald och en bättre blandning av fria kulturutövare och etablerade aktörer lyfts fram som viktiga parametrar för att åstadkomma denna utveckling.