…men pulsen bromsas

Den socioekonomiska utvecklingen är viktig för Helsingborgs framtida attraktivitet och för att alla delar av staden ska vara levande. Mångfald bidrar till ökad kreativitet och högre attraktionsfaktor. Mångfald behöver utvecklas och intolerans måste motverkas för att Helsingborg ska kunna bli en pulserande stad, där många olika människor samspelar och bidrar till att skapa en dynamisk stad. En reell förändring kräver att frågan med kraft integreras i flera områden – hur exempelvis rekrytering hanteras, vilket kulturutbud som finns i staden eller var fritids- och kulturaktiviteter synliggörs och presenteras.