Tillgänglighet 24/7

En öppen och tillgänglig stad är en stad som också är välkomnade. Helsingborgarna och andra människor ställer idag krav på tillgängliga tjänster 24 timmar om dygnet. Allt från svar på enklare frågor till besked om ansökningar förväntas gå snabbt. Helsingborgs stads nyöppnade kontaktcenter är en viktig satsning för att skapa en tillgänglig stad. Det ska fungera som en samlad ingång till
staden och därigenom underlätta för invånarna. Stadens verksamheter behöver också bli bättre på att ta initiativ och utnyttja de digitala möjligheterna, en omställning som kan ge både effektivitetsvinster och nöjdare invånare. Det innebär också att Helsingborg stad kan behöva ändra interna rutiner för att möta kunders eller invånares behov på ett bättre sätt.