Upplevelser och kreativa miljöer skapar möjligheter till dynamik…

Upplevelsesektorn är starkt kopplad till kultur, kreativitet och innovation. Upplevelseekonomin får fortsatt ökad betydelse och kräver att flera aktörer tänker på nya sätt – oavsett om det handlar om näringsliv, kultur, evenemang, turism, bostäder, utbildning eller fritid. Stadens kulturinstitutioner har exempelvis en stark dragningskraft inom turistnäringen och med rätt strategi kan detta bli en stor tillgång för stadens upplevelsebaserade turism. Helsingborgs Symfoniorkester har till exempel ett gott internationellt anseende och lockar besökare till staden. Helsingborgs stadsteater har genom
ett medvetet strategiskt arbete och medskapande med helsingborgare fördubblat sina besökssiffror mellan 2011 och 2012, varav en stor andel var besökare från andra delar av landet. För att upprätthålla stadens position inom upplevelsesektorn kommer det att krävas resurser, ekonomiska såväl som kompetensmässiga samt teknikstöd och digitala tjänster.

Utvecklingen går mot ökat teknikfokus, ökade behov av upplevelser och ökat konsumentinflytande. Att utveckla medskapande kreativa miljöer i det offentliga rummet kan därför bli viktigare och Helsingborg har möjlighet att erbjuda och tillhandahålla fler upplevelser än vad som sker idag. Fria trådlösa surfzoner där nya mötesplatser skapas och appar med allmännyttig information om Helsingborg gör det enkelt att komma åt information från staden direkt när det händer. Här kan också anas en mottrend, en slags informationsmättnad och en trötthet på sociala medier och dagens ”140-teckensamhälle”. Då efterfrågas istället tid för eftertanke, fördjupning och direkta möten.