Nyheter i årets trend-och omvärldsanalys

Nyheter i årets trend- och omvärldsanalys

Från i år kommer inte trend- och omvärldsanalysen i analog form som tidigare år. Istället har vi valt att satsa på en digital lösning för Trend- och omvärldsanalysen.

  • Det ger oss nya möjligheter. Dels kan vi uppdatera och fördjupa innehållet fortlöpande under hela verksamhetsåret. Vi kan även på ett bättre sätt sprida och koppla innehållet till verksamheternas egna nulägesanalyser. Det ger en möjlighet att göra nedslag i verksamheterna och tillsammans lyfta vår satsning mot Helsingborg 2035 utifrån de möjligheter och utmaningar som vi ser i analysen. Det kan sedan användas som underlag att formulera nya mål, strategier och aktiviteter i våra respektive styrkort. För att gå från insikt till handling.

Ytterligare en nyhet är att vi nu även har sju förflyttningsområden på vår väg mot Helsingborg 2035. Dessa har vi tagit fram för att positionera Helsingborg bland städer och regioner i Sverige och i världen: staden behöver förflytta sig från dåtid, till nutid och framtid. Utifrån vår nuläges- och omvärldsanalys vet vi att Helsingborg behöver inspirera invånare, näringsliv och vår egen organisation till idéer och nya satsningar i riktning mot Helsingborg 2035. Vi behöver också locka besök, inflyttning – främst unga vuxna – och investeringar till staden. För att lyckas med det behöver Helsingborg ändra både attityd och beteende och göra vissa vägval. Helsingborg tar kliv mot Helsingborg 2035 genom att under de kommande åren förflytta både tanke och handling.

De övergripande förflyttningarna och vägvalen fördjupas i den årliga trend- och omvärldsanalysens medskick.