Fördjupning av stadens sju förflyttningsområden

KrativUngOchCoolElderly

Från historia till nutid
Helsingborg har en stark historia, där konsuler för snart 200 år sedan förvandlade Helsingborg från en småstad till en storstad. Arvet som handelsstad har gett oss viktiga värden som öppenhet, driv och ambitioner. Det är värden som nu tas över av en ny generation helsingborgare. Flera unga entreprenörer har tagit vara på möjligheterna i omvärlden och skapat nya idéer och verksamheter som sätter dem själva och Helsingborg på världskartan. Det handlar om allt ifrån mobillösningar för kinesiska banker, skräddarsydda skjortor på nätet till helt nya förpackningsmaterial som på sikt kan bli världsledande. Det är alltså dags att brygga över från dåtid till nutid. Att låta andan från de gamla entreprenörerna leva kvar hos de nya.

Från nöjda till stolta
Helsingborg är vackert och många av oss som bor här har svårt att hitta någon bättre plats att leva på. Men vi kan inte stanna vid att vara nöjda med det som är idag. Här utvecklas nu närproduktion och småskalighet, smarta hållbarhetssatsningar och skol- och omsorgutveckling som bygger samhället. Vi lever i ständig förändring för en hållbar utveckling. Men inte förrän vi med stolthet börjar prata om allt bra som sker här och nu, och känner en hunger för allt som kan bli bättre, kan vi bygga en stad som vi kommer att vara nöjda med även i framtiden.

Från rationell till innovativ
Skåne är en av Europas mest innovativa regioner. Kombinationen av utbyggd infrastruktur, urban och attraktiv miljö samt ett öppet arbetsklimat är unikt, inte bara i Europa utan i hela världen. Vi har alltså en fantastisk grund att stå på. Vi måste lita på den här känslan. Genom att vara en stad som ger människan trygghet och gemenskap, vågar vi släppa fram det kreativa och sluta vara fyrkantiga. Genom att premiera de som vågar testa, välkomna de som har idéer och uppmuntra initiativ, skapar vi en stad med människor i centrum. Idéer och innovation, glädje och nyfikenhet måste sättas före byråkrati.

Från uppdelad till dynamisk
Henry Dunker, Carlos Zoéga och Eva Rydberg, alla var de personer som kom hit till Sverige och Helsingborg för att förverkliga sina idéer och få utlopp för sin handlingskraft. Vi är idag en uppdelad stad, mellan norr och söder. Vår historia visar att vi kan mycket bättre än så. Mångfald, tolerans och ambition är avgörande byggstenar i vårt historiska DNA. Med det som utgångspunkt ska vi lyfta fram företagsamma människor, ge dem plattformar att bygga vidare på. Stadsförnyelseprojektet H+ är ett av svaren. Men vi behöver agera snabbare, börja nu. Målet är inte att vi ska bli lika, utan olika. Att gå från en delad stad till en stad med olika delar. Stadsdelar vars unika karaktärer ska få styra och utvecklas. Så blir vi en spännande, attraktiv och dynamisk stad.

Från åldrande till vital
Helsingborg växer och inom tjugo år räknar vi med att vara 30 000 till. Tyvärr växer vi lite skevt. Fler yngre behöver stanna eller lockas hit. Och vi behöver öka dynamiken mellan generationerna, där vi möjliggör och initierar projekt där unga möter erfarna och där äldre inspireras av de yngre. Den digitala utvecklingen spelar en nyckelroll här. Det är därför som vi skapar ett fritt wifi i hela centrum, öppnar upp kommunens data för fri användning och satsar på att alla hushåll ska vara uppkopplade. Eller ser till att skolorna får tillgång till Googles alla digitala verktyg. Så kommer vi gå från off-line till on-line, skapa bryggan mellan det gamla och det nya.

Från bredd till spets
Handeln bevittnar nu den kraftigaste strukturomvandling branschen någonsin upplevt. Näthandeln växer med cirka 20 procent per år och logiken ändras från lokal handel till global. Grunden för framgång bygger på erfarenhet av handel, men också på logistik och distribution. Allt det som Helsingborg redan har och kan bygga vidare på för att få en helt unik position. Satsningen på Campus Helsingborg ger oss enastående akademiska förutsättningar. Genom att para ihop detta med erfarenhet från etablerade och nya bolag, får vi en bubblande tillväxtkittel. Och en stad där spetskompetens samlas, där kunskapsutveckling sker, där människor med olika bakgrund flyttar in och där verksamheter skapas.

Från de som vill något till de som gör något
Det finns flera exempel på rörelser i Helsingborg som sätter handling framför ord. Människor som drivs framåt och vill förverkliga sig själva och sina drömmar. Stadens roll är att vara plattform för denna drivkraft. Att vara en möjliggörare, som låter människorna i den göra mer och bättre än vad de hade lyckats med på egen hand. Den utvecklande staden. Den goda staden. Så främjar vi agerande före passiviserande, bygger människor och låter människor bygga oss.