Stadsdirektörens medskick

Medskicken är en summering av de viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen.
Medskicken har en inledande beskrivande del med både utmaningar och möjligheter. Därefter finns punkter som uppmanar oss att agera. Medskickens utformning tar oss vidare från insikt till handling.