Centrum Norr

Läs hela områdesbeskrivningen om Centrum Norr här

Centrum Norr består av Slottshöjden, Olympia och Centrum. Även Fredriksdalsskogen med Fredriksdals muséer och trädgårdar samt Olympiaområdet och Helsingborgs arena ingår i Centrum Norr. Området består av varierand bebyggelse från olika tidsperioder. På Slottshöjden finns det till exempel mycket bostadsbebyggelse från 1940-talet vilket ger Slottshöjden sin speciella karaktär.

På Olympia finns det å andra sidan delar som är från början på 1900-talet vilket ger området en annan karaktär. En av de nyare delarna i området är Norra Hamnen med flerbostadshus från 1999.

centrumnorr

Områdesprofil

Centrum Norr är ett område med en mycket hög andel av både unga i åldern 20-29 år och av äldre över 80 år. Samtidigt är andelen barn och unga lägre jämfört med Helsingborg som helhet. Medellivslängden är något längre för män, samtidigt som den är lika lång för kvinnor som i Helsingborg som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 74 procent, vilket är något högre än i
Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är något högre i Centrum Norr än i Helsingborg som helhet, 359 000 kronor jämfört med 351 100 kronor.

Det är inte ovanligt att antalet bilar per 1000 invånare i centrala större tätorter är lågt.
Helsingborg är inget undantag och antalet bilar per 1000 invånare i Centrum Norr uppgår till 292 och antalet bilar per 100 lägenheter till 47. Det är lägre än i Helsingborg som helhet.