Centrum Söder

Läs hela områdesbeskrivningen om Centrum Söder här

Till Centrum Söder hör Söder, Eneborg samt Högaborg samt stadsutvecklingsområdet H+ och Gåsebäcks företagsområde. Delar av området har genomgått en större förändring under senare delen av 1900-talet medan övriga delar består av bebyggelse från 1930-talet och framåt.

centrum_soder

Områdesprofil

Centrum Söder är ett område med mycket hög andel unga i åldern 20-29 år samtidigt som både andelen barn och unga och äldre över 80 år är lägre än i Helsingborg som helhet. Medellivslängden är kortare för både män och kvinnor jämfört med Helsingborg som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 58 procent, vilket är betydligt lägre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är lägre i Centrum Söder än i Helsingborg som helhet, 273 500 kronor jämfört med 351 100 kronor.

Centrum Söder uppvisar det lägsta antalet bilar per 1000 invånare, 210, i Helsingborg. Även antalet bilar per 100 lägenheter, 37, är det lägsta i Helsingborg. Områdets centrala läge samt den höga andelen unga påverkar antalet bilar per invånare och lägenhet.