Helsingborg

Läs hela områdesbeskrivningen om Helsingborg här

Helsingborg ligger i nordvästra hörnet av Skåne. Kommunen sträcker sig från Utvälinge vid Skälderviken i nordost till Rydebäck vid Öresundskusten i söder och är 346 km² stor. Den innehåller 15 tätorter varav Helsingborgs tätort är den största med över 101 000 invånare. Historiskt sett är Helsingborgs tätort en gammal stad med anor från 1 000-talet. Helsingborgs kommun, som den ser ut idag, bildades 1 januari 1971 genom en sammanslagning av dåvarande Hälsingborgs stad och kommunerna Ödåkra, Kattarp, Mörarp och Vallåkra.

Områdesprofil

Områdesprofilen visar att andelen barn och unga i Helsingborg är 22,5 procent vilket är något lägre än i riket som helhet. Även andelen personer äldre än 80 år, 5,2 procent, är något högre än i riket. Medellivslängden för både män och kvinnor är lite kortare i Helsingborg än i riket som helhet.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 72 procent i Helsingborg. Det är drygt 5 procent-enheter lägre än i Sverige som helhet. Medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 351 100 kronor i Helsingborg som helhet.

I Helsingborg finns det 354 bilar per 1 000 invånare och 76 bilar per 100 lägenheter.