Södra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Södra staden här

Södra staden består av Planteringen, Miatorp, Högasten, Råå och Ättekulla. Råå är ett gammalt fiskeläge och det syns ännu idag i den blandade bebyggelsen. Ättekulla ligger strax öster om Råå och är betydligt yngre. Området började bebyggas på 1970-talet med främst flerbostadshus. Under senare år har det i huvudsak byggts småhus i området. Övriga delar av området, som till exempel Planteringen, består till stora delar av flerbostadshus som i huvudsak byggdes mellan åren 1940 och 1970.

Sodra_staden

Områdesprofil

Södra staden är ett område med högre andel äldre än Helsingborg totalt. Medellivslängden är också kortare än i Helsingborg som helhet, särskilt bland män.

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är 66 procent, vilket är lägre än i Helsingborg som helhet. Även medelinkomsten för förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är lägre i Södra staden än i Helsingborg som helhet, 336 300 kronor jämfört med 351 100 kronor.

Området är präglat av sin närhet till centrum när det gäller bilinnehav. Antalet bilar per 1 000 invånare är 339 och antalet bilar per 100 lägenheter är 70. Det är lägre än i Helsingborg som helhet.