Förord

Trend- och omvärldsanalys för fjärde året

Mycket har hänt i omvärlden sedan vi startade arbetet med en stadsövergripande trend- och omvärldsanalys*. Med de stora förändringar som sker både i Helsingborg men även runt omkring oss är trend- och omvärldsanalysen ett viktigt och användbart stöd för att hålla rätt kurs mot vår vision Helsingborg 2035.

Det är genom kunskap och insikt om vad som händer i vår omvärld och om de trender som präglar samhällsutvecklingen som vi blir bättre rustade att fatta beslut, planera och agera i visionens riktning.  Det är viktigt att alla verksamheter arbetar som ett lag, tillsammans med flera andra aktörer, för att kunna möta de utmaningar vi står inför och för att kunna förverkliga vår vision.

Detta är fjärde året som vi tar fram en övergripande trend- och omvärldsanalys. Och det är mycket glädjande att allt fler upptäcker och använder den som planerings- och diskussionsunderlag i sitt arbete. De viktigaste gemensamma iakttagelserna från verksamheternas nulägesanalyser har använts i arbetet med trend- och omvärldsanalysen, bland annat har de legat till grund till avsnittet om Helsingborg idag.

Nytt för i år är att vi arbetat om trend-och omvärldsanalysen så att det är fem megatrender och dess konsekvenser för Helsingborg som står i fokus.  De elva trender som har legat till grund för tidigare trend- och omvärldsanalyser fortsätter att påverka oss. De ingår nu som delar i de fem megatrenderna.

En annan nyhet är att medskicken från mig har fått en liten annan form. Medskicken är en summering av de viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen och för att verkligen uppmana till handling består medskicken denna gång av tre sammanfattande punkter. Läs, begrunda – och agera!

Under året har vi arrangerat ett antal fullsatta seminarier kring flera av trenderna. Det är oerhört glädjande att träffa såväl kunniga experter som engagerade medarbetare och andra samhällsaktörer under dessa tillfällen. Vi hoppas kunna fortsätta att utmana oss genom nya seminarier under 2016. Har du missat något seminarium kan du alltid ta del av dem i efterhand, du hittar dem här: Intervjuer & film

Helsingborg är staden som vill.
Och Helsingborg är staden för människor som vill något.
Tillsammans gör vi det möjligt!

palle_namnteckning

/Palle Lundberg

Stadsdirektör


* Trend- och omvärldsanalysen tas fram varje år och är en del av stadens styrmodell. Den är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och ekonomi. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera. Samtliga verksamheter i staden ska ha insikt i skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling.