Stadens sju förflyttningsområden

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. För att vi ska nå vår vision Helsingborg 2035 behöver vi ändra både attityd och beteende och göra vissa vägval. Helsingborg tar kliv mot Helsingborg 2035 genom att vi under de kommande åren förflyttar oss i både tanke och handling på flera områden. Vi har identifierat sju områden som kan ge en bild av resan mot visionen och exempel på steg vi har börjat ta i rätt riktning.

  • från historia till nutid. Helsingborg har en stark historia som många är fast i. Vi behöver bygga en bro från nostalgi till framtidstro.
  • från nöjda till stolta. Staden och invånarna behöver gå från att vara nöjda över vad man är och vad man har gjort till att vara stolta över vad man gör idag och i morgon.
  • från åldrande till vital. Fokus är att fånga kreativa unga vuxna. Vi måste utnyttja den medskapande kraften och förnya bilden av staden från vit badrock till ung kreativitet och entreprenörskap.
  • från uppdelad till dynamisk. Stadens olikheter behålls, men olikheterna paketeras som stadsdelar med en egen identitet och eget erbjudande. Vi måste gå från delad stad till stad med delar.
  • från rationell till innovativ. Staden är rationell och kan upplevas tråkig. Vi måste uppmuntra innovation, öppna upp samt testa nya, vågade vägar och lösningar.
  • från bredd till spets. Helsingborg kan bli ett nytt Mecka för handelns framtid. Vi måste synliggöra de fantastiska kompetenser vi har i Helsingborg.
  • från att vara de som vill något till de som gör något. Det handlar om att fånga kraften som finns bland de som verkligen vill något och stötta dem att förverkliga sig själv och sina drömmar.