Medskick

I medskicken summerar stadsdirektören de viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen. Syftet med medskicken är att ta oss vidare från insikt till handling.

Lär varje dag – lär hela livet

Lärande sker varje dag genom hela livet där vår samlade kompetens består av både praktiska färdigheter och teoretisk kunskap. Vi lever i en snabbt föränderlig värld som ställer stora krav på omställningsförmåga, nytänkande och kunskapsutveckling. För att motverka utanförskap och bidra till en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att vi inom alla verksamheter ger nycklar och stimulerar till ett livslångt lärande. Som ledare och medarbetare i Helsingborgs stad har vi alla ett eget ansvar att fortbilda oss och vi förväntas tillvarata alla tillfällen till kompetensutveckling som är möjligt.

Tänk Internet först – med människan i fokus

Digitaliseringen finns här och är ständigt närvarande. I Helsingborg finns tillgång till snabbt och stabilt internet som vi fortsätter att bygga ut. Därför ska vi ta tillvara på detta och kombinera det med stadens befintliga styrkor. Vi måste våga möta utmaningen att genom digitala medel göra livet lättare för alla som bor och verkar i Helsingborg. Genom digitala lösningar använder vi kommunens resurser på ett effektivt sätt och får möjlighet att med staden som plattform verka för medskapande tillsammans med andra aktörer. Alla ska kunna dra nytta och bidra. För att lyckas med detta måste vi utnyttja internets alla möjligheter. Som medarbetare förväntas du kunna navigera digitalt, varje dag. Tänk vilka effekter vi redan sett med satsningarna på bland annat e-tjänster, öppna data, flippat klassrum och fritt wi-fi i offentliga rummet. Titeln som Sveriges IT-kommun 2015 förpliktigar.

Våga testa nytt – förändring blir vinster för alla

Eftersom världen förändras allt snabbare finns inget facit för många av våra utmaningar. Enda sättet att lära sig hur utmaningarna ska mötas är att testa och börja göra. I Helsingborg ska vi förbättra med fokus på framtiden. Genom projekt som DrottningH, Plantera Plantära och Visionsfonden har vi som stad visat att vi vågar testa idéer och tänka nytt. Det ska vi ha med oss både i stora utvecklingsprojekt och i varje möte med våra invånare. Att fortsätta öppna upp våra verksamheter och sudda ut gränser mellan stad, invånare och andra aktörer främjar medskapande och innovation. Det gör oss mer snabbrörliga och ger oss styrka inför framtiden.