Statistik och fördjupning

För att komplettera de planeringsunderlag som presenteras i den årliga trend- och omvärldsanalysen kommer ytterligare fördjupningar och analyser tas fram och visas här. Innehållet fylls på efterhand statistik släpps och analyser tas fram.

Aktuella och lättöverskådliga analyser på följande ämnen kommer finnas här:

  • Befolkningens sammansättning
  • Områdesbeskrivning
  • Prognostiserad befolkningsutveckling
  • Arbetslöshet och sysselsättning
  • Pendling
  • Flyttningar

Mycket statistik om Helsingborg hittar ni i stadens statistikdatabas.
Klicka här för att komma till statistikdatabasen.