Områdesbeskrivning

Områdesbeskrivningarna ger en bred bild av hur det ser ut i Helsingborgs olika delar. I beskrivningarna har Helsingborg delats upp i tio områden, varav åtta i Helsingborgs tätort och två på landsbygden.
Beskrivningarna har tagits fram som ett underlag till stadens arbete med bostadsförsörjning. En lång rad variabler beskrivs och diskuteras för att ge läsaren en känsla för de olika delarna av Helsingborg. Områdesbeskrivningarna kan därmed även vara ett bra planeringsunderlag i andra sammanhang.

I rapporterna beskrivs bland annat befolkningen, hushållen, bostadsbeståndet, flyttningarna, inkomsterna och arbetsmarknaden i områdena. Beskrivningarna innehåller även en områdesprofil som visar hur områdena klarar sig i förhållande till Helsingborg som helhet, och en översikt av servicen i områdena.

2017 års version innehåller uppgifter som beskriver förhållandena 2013-2016. Områdesbeskrivningarna uppdateras årligen med ny statistik.
Trevlig läsning!

För mer information om områdesbeskrivningarna kontakta:
Henrik Persson, samhällsanalytiker
henrik.persson@helsingborg.se
042-105859

Mer detaljerad statistik går att hitta i vår statistikdatabas

helsingborg_omrade2