Centrum Norr

Läs hela områdesbeskrivningen om Centrum Norr här

Centrum Norr består av Centrum, Slottshöjden och Olympia. I området ligger bland annat Fredriksdalsskogen med Fredriksdals muséer och trädgårdar samt Olympiaområdet med Helsingborg Arena. Här finns också ett stort antal arbetsplatser och många arbetstillfällen inom tjänstesektorn, varav många inom vård och omsorg, lasarettet ligger ju här. Området har en varierad bebyggelse från olika tidsperioder. Till exempel är många av bostäderna på Slottshöjden från 1940-talet.

På Olympia finns hus från början av 1900-talet som ger den delen en annan karaktär, och i Norra hamnen finns flerbostadshus från slutet av 1990-talet.

centrumnorr

Områdesprofil

Centrum Norr är ett område med en hög andel unga vuxna 20-29 år och äldre 80+ år. Samtidigt är andelen barn och unga mycket låg (figur 1). Medellivslängden är något högre för män än i resten av staden medan den för kvinnor är i nivå med övriga Helsingborg.

75 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är något högre än genomsnittet för staden. Det gäller även medelinkomsten, som är 363 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Antalet bilar per invånare är ofta lägre i de centrala delarna av större städer än på andra håll. Så är det också i Centrum Norr där antalet bilar per 1000 invånare är 296 jämfört med 355 för hela Helsingborg.