Nordöstra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Nordöstra staden här

Nordöstra staden består av Fredriksdal, Drottninghög och Dalhem. De flesta av bostäderna är byggda på 1960- och 1970-talen. Brohult som är ett mindre och något äldre villaområdet ingår också. I området finns ett antal arbetsplatser, framför allt inom handeln, transportnäringen och inom företagstjänster m.m. De flesta finns i Väla Södra företagsområde och i handelsområdet vid Regementsvägen.

Områdesprofil

Nordöstra staden är ett område med en hög andel barn och unga 0-19 år och yngre vuxna 20-29 år. Samtidigt är andelen äldre i åldern 65 år och upp relativt låg (figur 3). Medellivslängden är lägre än i Helsingborg som helhet, framför allt för kvinnor.

54 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är mycket lågt jämfört med staden som helhet. Även medelinkomsten är lägre. Den är 284 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg (figur 1).

Betydligt färre har egen bil i området än i de flesta andra områden i jämförelsen. Antalet bilar per 1000 invånare är 267 jämfört med 355 för hela staden. Samtidigt går det 63 bilar per 100 lägenheter, vilket också är betydligt lägre än i de flesta andra delar av staden.