Norra landsbygden

Läs hela områdesbeskrivningen om Norra landsbygden här

Norra landsbygden består av den norra delen av staden utanför Helsingborgs tätort. I området finns nio mindre tätorter med 80 procent av både områdets befolkning och bostäder. Tätorterna som ingår är Allerum, Domsten, Hasslarp, Hittarp-Laröd, Kattarp, Mörarp, Tånga-Rögle, Utvälinge och Ödåkra. I området finns också det stora affärscentret Väla centrum och en hel del arbetsplatser, framför allt inom handeln och inom kategorin företagstjänster m m.

norra_lb

Områdesprofil

Norra landsbygden präglas av att här finns många barnfamiljer, och att andelen barn och unga i åldern 0-19 är betydligt högre än i Helsingborg som helhet. Till gengäld är andelen unga vuxna 20-29 år och äldre 80+ år låg i befolkningen. Medellivslängden är högre för både kvinnor och män än i resten av staden.

79 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är högre än i staden som helhet (73 procent). Även medelinkomsten är högre. Den är 382 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

På landsbygden har invånarna oftare bil än inne i de centrala delarna av en stad. Det gäller även Norra landsbygden i Helsingborg. Antalet bilar per 1000 invånare är 429 jämfört med 357 för hela Helsingborg. Vidare går det 119 bilar per 100 bostäder, vilket också är väsentligt högre än i de flesta andra delar av staden.