Östra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Östra staden här

Östra staden är ett blandat område som omfattar Wilson park, Husensjö, Fältabacken, Rosengården, Sofieberg, Adolfsberg, Ragnvalla och Västergård. Adolfsberg, Ragnvalla och Rosengården är flerbostadshusområden från 1960- och 1970-talet. Under 1990-talet börjades exploateringen av Västergård, som består av blandad bebyggelse. Övriga delar av Östra staden utgörs främst av småhus byggda från 1910-talet och framåt. Östra staden har få arbetsplatser jämfört med flera andra områden i staden.

ostra_staden

Områdesprofil

Östra staden har en befolkningsstruktur som liknar hela Helsingborgs. Skillnaden är främst att andelen barn och unga 0-19 år och unga vuxna 20-29 år är något lägre i Östra staden. Här finns också något fler medelålders i åldern 30-64. Männen i området lever i genomsnitt ett år längre än andra män i Helsingborg, medan kvinnorna blir ungefär lika gamla som kvinnor i övriga staden.

73 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är på nivå med staden som helhet. Medelinkomsten i området är 346 800 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Relativt många har egen bil i Östra staden. Antalet bilar per 1 000 invånare är 366 jämfört med 355 för hela Helsingborg. Samtidigt går det 79 bilar per 100 lägenheter vilket också är något över nivån för hela staden.