Södra landsbygden

Läs hela områdesbeskrivningen om Södra landsbygden här

Södra landsbygden består av den södra delen av staden utanför Helsingborgs tätort. I området finns fem mindre tätorter med 84 procent av områdets befolkning. Tätorterna som ingår är Bårslöv, Gantofta, Påarp, Rydebäck och Vallåkra. På Södra landsbygden finns också ett antal arbetsplatser men de är ganska få jämfört med i de flesta andra delar av Helsingborg.sodra_lb

Områdesprofil

Södra landsbygden präglas av att här finns många barnfamiljer, och att andelen barn och unga i åldern 0-19 är betydligt högre än i Helsingborg som helhet. Till gengäld är andelen unga vuxna 20-29 år och äldre 80+ år låg i befolkningen. Medellivslängden är högre för både kvinnor och män än i resten av staden.

82 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är högre än i staden som helhet (73 procent). Även medelinkomsten är högre. Den är 367 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

På landsbygden har invånarna oftare bil än inne i de centrala delarna av en stad. Det gäller även Södra landsbygden. Antalet bilar per 1000 invånare är 456 jämfört med 357 för hela Helsingborg. Vidare går det 123 bilar per 100 bostäder, vilket är mer än i någon annan del av Helsingborg.