Södra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Södra staden här

Södra staden består av delområdena Planteringen, Miatorp, Högasten, Råå och Ättekulla. Råå är ett gammalt fiskeläge, vilket ännu i dag syns i den blandade bebyggelsen med många småhus. Ättekulla ligger strax öster om Råå och är betydligt yngre. Området började bebyggas på 1970-talet med främst flerbostadshus. Övriga delområden, som till exempel Planteringen, består till stora delar av flerbostadshus byggda mellan 1940 och 1970. Under senare år har det i huvudsak byggts småhus i Södra staden. I området finns flera företagsområden och relativt många arbetsplatser, framför allt inom tillverkningsindustrin, handeln och i transportnäringen.Sodra_staden

Områdesprofil

Södra staden är ett område med en hög andel äldre 65+ år och en relativ låg andel och unga 0-19 år jämfört med Helsingborg som helhet. Området har dessutom ovanligt många äldre som är minst 80 år gamla. De utgör 7 procent av befolkningen mot 5 procent i hela Helsingborg. Männen i området lever i genomsnitt ett och ett halvt år kortare än andra män i Helsingborg, medan kvinnorna lever ett halvår kortare än kvinnor i övriga staden.

67 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är lågt jämfört med staden som helhet. Medelinkomsten i området är 342 800 kronor jämfört med

357 000 kronor för hela Helsingborg.

Lite färre invånare har egen bil än i Helsingborg som helhet. Antalet bilar per 1000 invånare är 344 jämfört med 357 för hela staden. Vidare går det 71 bilar per 100 bostäder, vilket också är något lägre än i staden som helhet.