Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Södra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Södra staden här

Södra staden består av delområdena Planteringen, Miatorp, Högasten, Råå och Ättekulla. Råå är ett gammalt fiskeläge, vilket ännu i dag syns i den blandade bebyggelsen med många småhus. Ättekulla ligger strax öster om Råå och är betydligt yngre. Området började bebyggas på 1970-talet med främst flerbostadshus. Övriga delområden, som till exempel Planteringen, består till stora delar av flerbostadshus byggda mellan 1940 och 1970. Under senare år har det i huvudsak byggts småhus i Södra staden. I området finns flera företagsområden och relativt många arbetsplatser, framför allt inom tillverkningsindustrin, handeln och i transportnäringen.Sodra_staden

Områdesprofil

Södra staden är ett område med en hög andel äldre 65+ år och en relativ låg andel och unga 0-19 år jämfört med Helsingborg som helhet. Området har dessutom ovanligt många äldre som är minst 80 år gamla. De utgör 7 procent av befolkningen mot 5 procent i hela Helsingborg. Männen i området lever i genomsnitt ett och ett halvt år kortare än andra män i Helsingborg, medan kvinnorna lever ett halvår kortare än kvinnor i övriga staden.

67 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är lågt jämfört med staden som helhet. Medelinkomsten i området är 342 800 kronor jämfört med

357 000 kronor för hela Helsingborg.

Lite färre invånare har egen bil än i Helsingborg som helhet. Antalet bilar per 1000 invånare är 344 jämfört med 357 för hela staden. Vidare går det 71 bilar per 100 bostäder, vilket också är något lägre än i staden som helhet.