Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Sydöstra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Sydöstra staden här

Till Sydöstra staden räknas Närlunda, Eskilsminne, Elineberg, Ramlösa och Gustavslund. Elineberg och Närlunda domineras av flerbostadshus från 1950- och 1970-talen, medan övriga delar i huvudsak består av småhusområden. Småhusen är i huvudsak byggda efter 1920 men i Ramlösa finns byggnader av betydligt äldre datum. I Sydöstra staden finns en hel del arbetsplatser, framför allt inom handeln och i transport- och logistiknäringen. Många av dessa finns i Långeberga industriområde.sydostra_staden

Områdesprofil

Sydöstra staden präglas av att här finns många barnfamiljer, och att andelen barn och unga i åldern 0-19 är betydligt högre än i Helsingborg som helhet. Till gengäld är andelen unga vuxna 20-29 år och yngre äldre 65-79 år låg i befolkningen. Medellivslängden är något högre för män än i resten av staden medan den är lite kortare för kvinnor.

78 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är högre än i staden som helhet (73 procent). Även medelinkomsten är högre. Den är 383 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Fler invånare har egen bil än i de flesta andra områden i Helsingborg. Antalet bilar per 1000 invånare är 376 jämfört med 357 för hela staden. Vidare går det 93 bilar per 100 bostäder, vilket också är högre än i de flesta andra delar av staden.