Sydöstra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Sydöstra staden här

Till Sydöstra staden räknas Närlunda, Eskilsminne, Elineberg, Ramlösa och Gustavslund. Elineberg och Närlunda domineras av flerbostadshus från 1950- och 1970-talen, medan övriga delar i huvudsak består av småhusområden. Småhusen är i huvudsak byggda efter 1920 men i Ramlösa finns byggnader av betydligt äldre datum. I Sydöstra staden finns en hel del arbetsplatser, framför allt inom handeln och i transport- och logistiknäringen. Många av dessa finns i Långeberga industriområde.sydostra_staden

Områdesprofil

Sydöstra staden präglas av att här finns många barnfamiljer, och att andelen barn och unga i åldern 0-19 är betydligt högre än i Helsingborg som helhet. Till gengäld är andelen unga vuxna 20-29 år och yngre äldre 65-79 år låg i befolkningen. Medellivslängden är något högre för män än i resten av staden medan den är lite kortare för kvinnor.

78 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är högre än i staden som helhet (73 procent). Även medelinkomsten är högre. Den är 383 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Fler invånare har egen bil än i de flesta andra områden i Helsingborg. Antalet bilar per 1000 invånare är 376 jämfört med 357 för hela staden. Vidare går det 93 bilar per 100 bostäder, vilket också är högre än i de flesta andra delar av staden.