Flyttningar 2015

Här finns hela publikationen Helsingborgs Demografi 2015 där en del handlar om flyttningar

Det flyttas rekordmycket i Helsingborg. Både till och från staden. Förra årets (2014) rekordstora flyttning överträffades med råge 2015 Under 2015 flyttade 9 556 personer till Helsingborg, det största inflyttningstalet någonsin. Samtidigt flyttade 7 437 personer ut från staden vilket är det högsta talet någonsin. Även den totala flyttningen, det vill säga in-och utflyttning ihop, är med sammanlagt 16 993 personer större än någonsin. År 2015 flyttade över 12 % av befolkningen i Helsingborg antingen in eller ut från staden, även andelsmässigt är flyttningen 2015 den största någonsin.

Flyttningsnettot 2014, det vill säga skillnaden mellan antalet in- och utflyttade, blev 2 119.

Skåne

Mer än hälften av alla flyttningar till och från Helsingborg gjordes inom Skåne. Nästan
4 434 personer flyttade in från Skåne och 4 259 flyttade ut till Skåne. Flyttningsnettot mot Skåne hamnade därför på en ökning med 175 personer. Flyttningsnettot mot Familjen Helsingborg gav en ökning med 127 personer.
Den största inflyttningen från Skåne kom från Malmö följt av grannkommunerna där Bjuv och Landskrona hade de största talen. De som flyttade ut från Helsingborg gjorde det främst till Malmö eller Höganäs. Många flyttade även till grannkommunerna Bjuv, Landskrona och Ängelholm. Mönstret känns igen från tidigare år.

Sverige

Runt en tredjedel av de som flyttade till och från Helsingborg gjorde det inom Sverige (Skåne inte inräknat). Flyttningsnettot mot Sverige hamnade på en ökning med 689 personer vilket är nästan 200 fler än 2014. Den största inflyttningen kom från Västra Götaland, Stockholm och Halland. Samma tre län står också för den största utflyttningen.

Utlandet

Knappt var femte person som flyttade till och från Helsingborg gjorde det mot utomlandet. Det flyttade in 1 255 fler personer direkt från utlandet än som flyttade utomlands från Helsingborg.

Fördelat per land hade Syrien, följt av indien, den största inflyttningen från utlandet. Statistiken visar vilket land personen flyttar från och säger inget om medborgarskap. Av de 2 259 personerna som flyttade till Helsingborg från utlandet var 442 personer eller 20 % svenska medborgare. Av dessa var 252 födda i Sverige.

Vilka är det som flyttar?

Det är de unga som flyttar allra mest i Helsingborg. Nästan 40 % av de totala flyttningarna till och från Helsingborg 2015 gjordes av personer mellan 20-29 år.

Män flyttar i högre utsträckning än kvinnor. Relationen 52 – 48 gäller för både inflyttningar, utflyttningar och flyttnetto. Däremot finns det variationer vid en finare nedbrytning av flyttrelationen. Genom flyttningarna ökar männen mer än kvinnorna. Flyttnettot innebar att Helsingborg ökade med ungefär 100 fler män än kvinnor 2015.

Utbildningsnivån bland de som flyttar variera efter både kommun och land. Flyttare både till och från Lund har högst utbildningsnivå. En hög andel inflyttade syrier har eftergymnasial utbildning. Men många saknar också gymnasieutbildning.