Sysselsatta i Helsingborg 2013

Här finns hela publikationen Sysselsatta i Helsingborg 2013.

 Sammanfattning

Den kraftiga nedgången i sysselsättningen som inträffade i Sverige i början på 1990-talet, påverkade även Helsingborg och här var det främst byggbranschen som drabbades. Totalt minskade antalet sysselsatta i Helsingborg med över 10 000  mellan  1990-93.Antalet sysselsatta i Helsingborg ökade från 1997 till  2007 med över 26% till 64 154. Mellan 2007  och 2009 minskade antalet sysselsatta emellertid i Helsingborg och 2009 uppgick de till knappt 62 000. Sedan dess har antalet ökat med 8 procent och uppgick i slutet på 2013 till 67 044.

Den klart dominerande näringsgrenen i Helsingborg är fortfarande Handel, som dock minskade antalet sysselsatta under 2013 . Det innebär att andelen sysselsatta i Helsingborg har minskat till 17,1 procent.  Andelen sysselsatta är 40 procent högre än i Sverige som helhet. En näringsgren som hör ihop med handeln är Transport. Här arbetar 7,7 procent av de sysselsatta i Helsingborg, vilket är 57 procent högre än i Sverige. Andra dominerande näringsgrenar i Helsingborg är Vård och omsorg med 14,4 procent  och Företagstjänster med 14,1  procent av de sysselsatta. Jordbruket är den näringsgren som har minst antal sysselsatta i Helsingborg. Under 2013 ökade det totala antalet sysselsatta i Helsingborg, samtidigt minskade  antalet i några näringsgrenar. Mest minskade Tillverkning, men även Handel. Ökade mest gjorde Utbildning samt Vård och omsorg.

Pendling till och från Helsingborg samt netto-och bruttopendling

20092010201120122013
Inpendling2043321214218102255023154
Utpendling1424414879152971551715780
Nettopendling61896335651370337374
Bruttopendling3467736093371073806738934

Totalt pendlade 23 154 personer till Helsingborg för att förvärvsarbeta samtidigt som 15 780 pendlade ut från Helsingborg. Det innebär att bruttopendlingen (inpendling + utpendling) fortsätter att öka. Bruttopendlingen uppgår nu till närmare 39 000, en ökning med 2,3 procent på ett år. Av pendlarna kan man beräkna att drygt 34 000 är dagliga pendlare, medan övriga veckopendlar. De senaste fem åren har bruttopendlingen ökat med 12 procent. Nettopendlingen ökade under 2013 med 5 procent. Ökningen beror på att inpendlingen fortsätter att öka mer än utpendlingen.

Pendling 2

20 - 64 årDiffSkåneSverige
2011201220132011-1320132013
Män73,973,473,7-0,273,378,5
Kvinnor69,869,9700,270,975,7
Totalt71,871,771,90,172,177,1

Andelen förvärvsarbetande (förvärvs-intensiteten) i åldersgruppen 20-64 år, åldersgruppen som motsvarar arbetskraften, är i Helsingborg år 2013 71,9 procent.  Det är  5,2 procentenheter lägre än i Sverige som helhet och 0,2 procentenheter lägre än i Skåne. Under 2013 ökade förvärvsintensiteten i Helsingborg med 0,2 procentenheter, till skillnad från i Skåne och Sverige där den var oförändrad.

Avsaknaden av gränspendlare i statistiken innebär att den verkliga  förvärvsintensiteten blir något underskattad. Om gränspendlarna räknas som förvärvsarbetande, beräknas förvärvsintensiteten i Helsingborg uppgå till 73,5 procent (+1,6 procentenheter).