Öppet spår

Trender och omvärldsspaningar i all ära. Men vad ska det bli av all klokskap? Den här workshopövningen använder du när ni vill involvera era användare för att göra rätt prioriteringar inför framtiden. Upplägget passar er som gör nulägeskollverksamhetsplanering, projektplanering eller förändringsarbete med en planeringshorisont på upp till tre år.

Ni utgår från trend- och omvärldsanalysen, men sedan är det bara er fantasi som sätter gränserna. Eller er förmåga att involvera rätt personer. Här gäller det nämligen att göra övningen tillsammans med de som ni är till för i er verksamhet.

Det här upplägget är inget för er som vill planera för andra. Nu gäller det att använda andras kunskap och kombinera den med det kunnande som du och dina kollegor har. Öppet spår kan sluta precis var som helst!

Heja teamet friskt humör, tröjan hänger utanför!

Workshopmaterial

Materialet nedan innehåller både instruktioner för dig som ska leda workshopen och presentation att använda under själva workshopen.

Ladda ner underlaget.

Ladda ner A3-canvas till workshopen.