Fördjupade förflyttningsområden

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. För att vi ska nå vår vision Helsingborg 2035 behöver vi ändra både attityd och beteende och göra vissa vägval. Helsingborg tar kliv mot Helsingborg 2035 genom att vi under de kommande åren förflyttar oss i både tanke och handling på flera områden. Vi har identifierat sju områden som kan ge en bild av resan mot visionen och exempel på steg vi har börjat ta i rätt riktning.

Från historia till nutid

Helsingborg har en stark historia, där konsuler för snart 200 år sedan förvandlade Helsingborg från en småstad till en storstad. Flera unga entreprenörer har tagit vara på möjligheterna i omvärlden och skapat nya idéer och verksamheter som sätter dem själva och Helsingborg på världskartan. Det handlar om allt ifrån mobillösningar för kinesiska banker, skräddarsydda skjortor på nätet till helt nya förpackningsmaterial som på sikt kan bli världsledande. Det är alltså dags att brygga över från dåtid till nutid. Att låta andan från de gamla entreprenörerna leva kvar hos de nya.

Från nöjda till stolta

Helsingborg är en vacker stad som erbjuder många ett gott liv men vi behöver jobba med ständig förbättring mot ett mer hållbart samhälle, utifrån både människa och miljö. Här utvecklas nu närproduktion och smarta hållbarhetssatsningar och skol- och omsorgutveckling som bygger samhället. Men inte förrän vi med stolthet börjar prata om allt bra som sker här och känner en hunger för allt som kan bli bättre, kan vi bygga en stad som vi kommer att vara nöjda med även i framtiden.
Miljöverkstaden med sina 25 år på nacken och vår miljöutbildning för alla stadens anställda är två av många sätt att skapa kompetensutveckling, stolthet och en ständig förbättring mot en mer balanserad stad.

Från åldrande till vital

Helsingborg växer och inom tjugo år räknar vi med att vara 30 000 till. Tyvärr växer vi lite skevt. Fler yngre behöver stanna eller lockas hit. Och vi behöver öka dynamiken mellan generationer, där vi möjliggör och initierar projekt där unga möter erfarna och där äldre inspireras av de yngre. Den digitala utvecklingen spelar en nyckelroll här. Det är därför som vi skapar ett fritt wifi i hela centrum, öppnar upp kommunens data för fri användning och satsar på att alla hushåll ska vara uppkopplade. Eller ser till att skolorna får tillgång till alla digitala verktyg. Så kommer vi gå från off-line till on-line, skapa bryggan mellan det gamla och det nya.

Från uppdelad till dynamisk

Henry Dunker, Carlos Zoéga och Eva Rydberg, alla var de personer som kom hit till Sverige och Helsingborg för att förverkliga sina idéer och få utlopp för sin handlingskraft. Vi ska lyfta fram företagsamma människor, ge dem plattformar att bygga vidare på. Stadsförnyelseprojekt så som H+ och Drottninghög är ett par av svaren. Men vi behöver agera snabbare, börja nu. Målet är inte att vi ska bli lika, utan olika. Att gå från en delad stad till en stad med olika delar. Stadsdelar vars unika karaktärer ska få styra och utvecklas. Så blir vi en spännande, attraktiv och dynamisk stad.

Från rationell till innovativ

Skåne är en av Europas mest innovativa regioner. Kombinationen av utbyggd infrastruktur, urban och attraktiv miljö samt ett öppet arbetsklimat är spännande. Genom att vara en stad som ger människan trygghet och gemenskap samtidigt som vi släpper fram det kreativa skapar vi en stad med människor i centrum. Idéer och innovation, glädje och nyfikenhet tillsammas med en effektiv administration. Mindpark är ett exempel på mötesplats där innovativa idéer och entreprenörskap kan få frodas.

Från bredd till spets – och bredd

Handeln bevittnar den kraftigaste strukturomvandling branschen någonsin upplevt. Näthandeln växer med cirka 20 procent per år och logistiken ändras från lokal handel till global. Grunden för framgång bygger dels på erfarenhet av handel men också på logistik och distribution, något som Helsingborg har lång historia av. Satsningen på Campus Helsingborg ger oss goda akademiska förutsättningar. Genom att para ihop detta med erfarenhet från etablerade och nya bolag, får vi en bubblande tillväxtkittel. Och en stad där spetskompetens samlas och där kunskapsutveckling sker. Digitalakademin, utbildning för och med företag är ett exempel på hur breddad kunskap kan ge företag spetskompetens.

Från de som vill något till de som gör något

Det finns flera exempel på rörelser i Helsingborg som sätter handling framför ord. Människor som drivs framåt och vill förverkliga sig själva och sina drömmar. Stadens roll är att vara plattform för denna drivkraft. Att vara en möjliggörare, som låter människorna i den göra mer och bättre än vad de hade lyckats med på egen hand. Den utvecklande staden. Den goda staden. Så främjar vi agerande före passiviserande, bygger människor och låter människor bygga oss.
Visionsfonden är ett talande exempel på där vi ger goda idéer möjlighet att få utvecklas. Ett annat exempel är volontärcenter där vi låter människan få växa genom sina handlingar.